Pożyczki pod weksel 2022
Blog ogólnofinansowy

Pożyczki pod weksel 2022

Pożyczki pod weksel 2022 – najważniejsze informacje

Kredyty i pożyczki bankowe w celu sfinansowania różnego rodzaju wydatków (np. zakupu mieszkania, samochodu czy wyjazdu wakacyjnego)  to rozwiązanie stosowane od wielu dziesięcioleci. Jest to rozwiązanie cechujące się wieloma zaletami, ale proces uzyskiwania kredytu bankowego jest długotrwały i wiąże się z koniecznością spełnienia licznych wymogów (są one określane zbiorczo jako tzw. zdolność kredytowa). Taki stan rzeczy oznacza, że na popularności zyskują alternatywne sposoby finansowania, w tym między innymi pożyczki pod weksel.

Kredyt bankowy – dlaczego rozwiązanie to nie zawsze się sprawdza?

Uzyskanie kredytu bankowego to metoda , która – pomimo swoich licznych zalet – wiąże się z pewnymi słabościami. Przede wszystkim, uzyskanie kredytu bankowego wymaga ona spełnienia licznych warunków. Największym wyzwaniem jest spełnienie rygorystycznych wymogów dotyczących tzw. credit scoringu. Wystarczy fakt nieterminowego uregulowania niewielkich zobowiązań, by zdolność kredytowa potencjalnego pożyczkobiorcy znacznie się obniżyła i uniemożliwiła otrzymanie finansowania ze strony banku.

Nie powinno zatem nikogo dziwić, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się takie alternatywne rozwiązania jak między innymi pożyczka pod weksel.

Pożyczka pod weksel 2022 – podstawowe informacje

Przed opisywaniem zalet tego rozwiązania warto pokrótce przedstawić, czym charakteryzuje się weksel. Weksel jest jednym z rodzajów papierów wartościowych. Stanowi on zobowiązanie, w ramach którego wystawca weksla zobowiązuje się do uiszczenia określonej kwoty (jest ona określana jako tzw. suma wekslowa) w wybranym terminie. Tym samym, weksel to swego rodzaju zabezpieczenie, które uprawnia pożyczkodawcę do szybkiego odzyskania środków finansowych od dłużnika – wystawcy weksla.

Obecnie, tzn. w dwudziestym pierwszym wieku, weksle nie są tak popularne jak miało to miejsce w poprzednich dziesięcioleciach. Niemniej jednak tego typu instrument finansowy wciąż jest wykorzystywany między innymi podczas transakcji między osobami prawnymi (przedsiębiorstwami) oraz prywatnymi. Znajduje on swoje zastosowanie szczególnie w ramach umów cywilnoprawnych zakładających udzielenie pożyczki pod zastaw weksla.

Pożyczka pod weksel 2022 – dlaczego warto rozważyć takie rozwiązanie?

Liczne zalety tego rozwiązania sprawiają, że wszyscy ci, którzy poszukują szybkiego finansowania, powinni rozważyć pożyczkę pod weksel.

Przede wszystkim, w odróżnieniu od standardowego kredytu bankowego, pożyczka pod zastaw weksla to rozwiązanie pozwalające na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych w stosunkowo krótkim czasie. Podczas gdy uzyskanie kredytu może trwać – szczególnie w przypadku wyższych kwot – nawet kilka tygodni, zawarcie umowy pożyczki pod weksel trwa znacznie krócej i może odbywać się nawet bez wychodzenia (z wykorzystaniem funkcjonalności, jakie oferują nowoczesne platformy internetowe).

To jeszcze nie jedyna korzyść, na jaką może liczyć pożyczkobiorca. Podczas zawierania umowy pożyczki wekslowej nie jest weryfikowana historia kredytowa kapitałobiorcy. Tymczasem, w banku sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej – wnikliwie analizowane są zarówno dochody (ich wysokość, ale także źródło pochodzenia), jak i wydatki osoby składającej wniosek o przyznanie kredytu bankowego. Podczas całego procesu dane pożyczkobiorcy nie są sprawdzane w takich rejestrach jak na przykład:

  • BIK (Biuro Informacji Kredytowej),
  • BIG (Biuro Informacji Gospodarczej),
  • ERIF.

W efekcie uzyskanie pożyczki wekslowej jest możliwe nawet pomimo opóźnień w spłacie dotychczasowych zobowiązań czy osiągania nieregularnych dochodów.

Pożyczka pod weksel 2022 – podsumowanie

Pożyczka pod weksel to rozwiązanie szybkie i elastyczne. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że powinno korzystać się z niego pochopnie. Wręcz przeciwnie; zawarcie umowy z tytułu pożyczki pod weksel to decyzja, której podjęcie – podobnie, jak ma to miejsce w przypadku innych zobowiązań – musi zostać poprzedzone rzetelną analizą osiąganych dochodów. Jeśli jednak zdecydowałeś się na uzyskanie finansowania, wypełnij wniosek online. Dzięki temu w krótkim czasie uzyskasz niezbędne informacje i wsparcie ze strony naszych konsultantów.

 
Kontakt

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *