Kredyt w Holandii bez meldunku
Finanse Polaków za granicą

Kredyt w Holandii bez meldunku

Kredyt w Holandii bez meldunku

Pomimo że zarobki w zachodnich europejskich krajach są zazwyczaj znacząco wyższe, niż ma to miejsce w przypadku Polski, nie oznacza to jeszcze, że kwestie finansowe nie spędzają pracującym tam imigrantom (w tym m.in. Polakom) snu z powiek. Czy możliwy jest kredyt w Holandii bez meldunku? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, koniecznie przeczytaj poniższy tekst.

Kredyt w Holandii – jakie warunki należy spełnić, by uzyskać niezbędne finansowanie?

Uzyskanie kredytu w Holandii jest możliwe dopiero po spełnieniu szeregu warunków. Oczywiście, różnią się one znacząco w zależności od tego, czy mowa jest o tradycyjnym kredytu bankowym, czy też sprawa dotyczy szybkiej pożyczki udzielanej przez pozabankowe instytucje finansowe. Zasadniczo jednak istnieje szereg warunków, które powinno się spełnić w przypadku właściwie każdej formy finansowania zewnętrznego.

To absolutne minimum, które dotyczy potencjalnych pożyczkobiorców w Holandii, obejmuje takie wymogi jak między innymi:

  • stałe dochody. Jak można łatwo się domyślić, im wyższa jest wnioskowana kwota finansowania zewnętrznego, tym większego dochodu wymaga kredytodawca;
  • posiadanie numeru identyfikacyjnego Burgerservicenummer (BSN). W pewnym uproszczeniu kod Burgerservicenummer to odpowiednik polskiego numeru PESEL. Dzięki BSN możliwe jest zidentyfikowanie danego obywatela lub imigranta między innymi przez organy administracji państwowej. Kto jest uprawniony do uzyskania numeru Burgerservicenummer? Zasadniczo, prawo do posiadania numeru BSN mają obywatele holenderscy oraz ci spośród cudzoziemców, którzy przebywają na terenie Holandii co najmniej przez okres czterech miesięcy;
  • posiadanie konta bankowego utworzonego w banku w Holandii,
  • posiadanie numeru telefonu kontaktowego, który został utworzony przez holenderskiego operatora komórkowego;
  • brak zadłużenia. O ile przyznanie pozabankowej pożyczki w Holandii nie jest poprzedzane procesem restrykcyjnej oceny zdolności kredytowej (określanej jako tzw. credit scoring), nie zmienia to faktu, że pozyskanie finansowania wymaga posiadania pozytywnej oceny kredytowej. Statusy negatywne są następujące: A, A1, A2 oraz A3. Każdy kolejny z etapów oznacza, że zadłużenie potencjalnego kredytobiorcy ma inny charakter. Przykładowo, status A oznacza opóźnienie w spłacie na poziomie od dwóch do czterech miesięcy, z kolei status A3 przyznaje się kredytobiorcy w sytuacji, gdy wartość zadłużenia jest wyższa niż dwieście pięćdziesiąt euro. Zdolność kredytowa kredytobiorca jest weryfikowana między innymi w rejestrze BKR, tzn. polskim odpowiedniku Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Zasadniczo, powyższe wymogi są analogiczne do kryteriów stosowanych w Polsce (oczywiście, mając na uwadze, że np. w Polsce obowiązuje numer PESEL, nie zaś Burgerservicenummer).

Kredyt w Holandii bez meldunku – czy jest to dopuszczalne rozwiązanie?

Ważną kwestią – szczególnie dla kredytobiorców-imigrantów zarobkowych z innych krajów, którzy przebywają w Holandii jedynie tymczasowo – jest to, czy uzyskanie kredytu bez meldunku w Holandii to dopuszczalne rozwiązanie. Kwestia ta stanowi obiekt zainteresowania tym bardziej, że w Polsce działają firmy pożyczkowe dające możliwość skorzystania z zewnętrznego finansowania osobom nieposiadającym meldunku w kraju.

W takiej sytuacji z pewnością wszystkich zainteresowanych zadowoli informacja, że możliwe jest uzyskanie kredytu w Holandii bez meldunku. Oczywiście, tego typu pożyczkobiorca cechuje się znacznie niższym ratingiem, niż ma to miejsce w przypadku osób z zameldowaniem w tym kraju. Dlatego też nie powinno nikogo dziwić, że maksymalny limit kredytu dla osoby bez meldunku w Holandii jest dość niski i wynosi jedynie tysiąc pięćset euro. To jeszcze nie wszystko. Ci spośród potencjalnych pożyczkobiorców, którzy nie mają aktualnego zameldowania w Holandii, muszą liczyć się ze znacznie krótszym okresem spłaty – nie przekracza on dwóch miesięcy.

Taki stan rzeczy oznacza, że osoby bez oficjalnego zameldowania w Holandii mogą de facto skorzystać z pożyczki na najpilniejsze wydatki.
Kontakt

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *